Büffet, Energy

Anzahl:
Überblick:
TELLER
52363
132 mm
TELLER
52364
175 mm
TELLER
52365
230 mm
TELLER
52366
280 mm
BOWL SQUARE
52368
60 ml
BOWL SQUARE
52369
285 ml
BOWL SQUARE
52370
570 ml
BOWL SQUARE
52371
1.2 l
RECTANGLE BOWL
52372
450 ml
RECHTECKIGE PLATTER
52373
135 mm
RECHTECKIGE PLATTER
52374
230 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach netto