PORCELANA, GLASS GN

PRODUKT WYKONANY ZE SZKŁA
Ilość:
Widok:
TALERZ DESEROWY
291000
108 mm
TALERZ DESEROWY
291001
176 mm
TALERZ DESEROWY
291002
265 mm
TALERZ DESEROWY
291003
325 mm
TALERZ DESEROWY
291004
325 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach netto