SPRZĘT DROBNY, CHAFING DISH

Ilość:
Widok:
POJEMNIK GN 1/1 H65
294099
9 l

Wszystkie ceny podano w wartościach netto