SZKŁO, Cancun

WZMOCNIONA I SZEROKA OBRĘCZ IDEALNA DO DEKORACJI
Ilość:
Widok:
KIELICH DO KOKTAJLI
219559
240 ml
PUCHAREK
220683
240 ml

Wszystkie ceny podano w wartościach netto