PORCELÁN, Wood Buffet Trays

Množstvo:
Náhľad:
WOOD  LARGE DELI BOARD
218127
167 mm
WOOD BOARD
289075
148 mm
BUFFET TRAY
293176
303 mm
BUFFET TRAY
293175
460 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach netto