FOLKLÓRNA SÚPRAVA

Množstvo:
Náhľad:
FLAT PLATE
52660
230 mm
FLAT PLATE
52653
280 mm
FLAT PLATE
52655
330 mm
OVAL PLATE
52654
320 mm
OVAL PLATE
52656
355 mm
BOWL
52591
170 ml
BOWL
52658
280 ml
BOWL
52573
400 ml
COCOTTE
219278
340 ml
COCOTTE  WITH LID
219279
568 ml
RACTNEGULAR DISH
52662
483 ml
RAMEKIN
52567
124 ml
RAMEKIN
52657
990 ml
RAMEKIN
52566
28 ml
RAMEKIN
52661
71 ml
DISH
52659
483 ml
DIP BOWL
219282
710 ml
WOODEN BOARD
52568
180 mm
WOODEN BOARD
52569
355 mm
WOODEN BOARD
52592
140 mm
DEEP SKILLET
293085
370 ml
SERVING DISH
293086
570 ml
WOODEN STAND
293101
91 mm
BOWL FOR DIPS
293091
85 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach netto