БАРНІ ПІДНОСИ

Кількість:
Вид:
TRAY
304301
39.7 l
NON-SLIP TRAY
93922
210 мм
TRAY
220607
325 мм
TRAY
220093
330 мм
TRAY
304704
270 мм
TRAY
304304
350 мм
TRAY
304306
350 мм
TRAY
304303
405 мм
TRAY
304305
405 мм
ТАЦЯ
93968
350 мм
ТАЦЯ
93969
350 мм
ТАЦЯ
93970
400 мм
ТАЦЯ
93975
400 мм
NON-SLIP TRAY
218265
360 мм
NON-SLIP TRAY
219690
360 мм
NON-SLIP TRAY
218271
685 мм
NON-SLIP TRAY
218898
600 мм
NON-SLIP TRAY
220091
380 мм
NON-SLIP TRAY
93923
210 мм
NON-SLIP TRAY
93929
530 мм
TRAY
219753
325 мм
TRAY
219860
370 мм
TRAY FAST FOOD
304418
300 мм
TRAY
290512
300 мм

Wszystkie ceny podano w wartościach netto