Büffet, GLASS GN

Anzahl:
Überblick:
GLASS TRAY GN 2/3
291005
324 mm
GLASS TRAY GN 1/1
291006
325 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach netto