OCEĽOVÉ GASTRO NÁDOBY GN

Množstvo:
Náhľad:
GN CONTAINER 1/1
294099
9 l
GN CONTAINER GN 1/4
294115
1 ks.
GN CONTAINER GN 1/9
294122
1 ks.
GN COVER 1/1, AIRTIGHT
306520
1 ks.
GN COVER 1/2, AIRTIGHT
306521
1 ks.
TRAY GN 1/1
306482
1 ks.
COVER GN 1/1
306503
1 ks.
GN CONTAINER GN 1/2
306485
1 ks.
GN CONTAINER GN 1/2
306486
1 ks.
COVER GN 1/2
306504
1 ks.
GN GRID 1/2
306479
1 ks.
COVER GN 1/3
306505
1 ks.
COVER GN 1/9
306508
1 ks.
GN CONTAINER GN 2/3
306492
1 ks.
GN CONTAINER GN 2/3
306494
1 ks.
COVER GN 2/3
306509
1 ks.
COVER GN 2/3
306511
1 ks.
GN-GRID 2/3
306480
1 ks.
GN-CONTAINER GN 2/4
306496
1 ks.
GN-CONTAINER GN 2/4
306497
1 ks.
COVER GN 2/4
306510
1 ks.
COVER GN 2/4
306512
1 ks.
GN-PAN 1/2 PERFORATED
306516
1 ks.
GN-PAN 1/2 PERFORATED
306517
1 ks.

Wszystkie ceny podano w wartościach netto