PATELNIE UCHYLNE I KOTŁY WARZELNE

Ilość:
Widok:
KOCIOŁ WAŻELNY GAZOWY
222223
850 mm
KOCIOŁ WAŻELNY ELEKTRYCZNY
222224
850 mm
PATELNIA UCHYLNA GAZOWA
222239
850 mm
PATELNIA UCHYLNA ELEKTRYCZNA
222240
850 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach netto