AKCESORIA

Ilość:
Widok:
2 KOSZE DO MAKARONIARKI
222213
240 mm
2 KOSZE DO MAKARONIARKI
222214
240 mm
2 KOSZE DO MAKARONIARKI
222215
240 mm
ZLEW Z KOLUMNĄ WODNĄ
222246
250 mm
KOLUMNA WODNA
222247
250 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach netto