PODSTAWY CHŁODNICZE I MROŹNICZE

Ilość:
Widok:
PODSTAWA CHŁODNICZA
222252
600 mm
PODSTAWA CHŁODNICZA
222253
600 mm
PODSTAWA CHŁODNICZA
222254
600 mm
PODSTAWA CHŁODNICZA
222255
600 mm

Wszystkie ceny podano w wartościach netto