PORCELANA, White

KLASYCZNA LINIA ZE WSPOŁCZESNYMI FORMAMI
Ilość:
Widok:
CUKIERNICA Z POKRYWKĄ
52402
220 ml

Wszystkie ceny podano w wartościach netto